Ga naar de inhoud

Projecten

Missie

Origo wil een bijdrage leveren tot armoedebestrijding van gemeenschappen in het Zuiden, zodat ze dankzij de sociale en economische hervormingen, beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun weerbaarheid verhogen, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.

De sleutelfactor in dit proces is een duurzame toegang tot water en tot kennis.

“Geef een man een vis en je voedt hem een dag. Leer een man te vissen en je voedt hem levenslang”  
(Chinees gezegde)

Visie

Onze pluralistische organisatie wil bijdragen tot de Sustainable Development Goals van de VN (SDG’s). Die Duurzame Ontwikkeling Doelstellingen en subdoelstellingen_2030 moeten de komende jaren aanzetten om onze wereld te transformeren.

Origo wil zich engageren om concreet en tastbaar bij te dragen aan de realisatie van in het bijzonder
‘Goal 6′:  schoon, toegankelijk water voor iedereen’, alsook ‘Goal 4: gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs’.

Vrouwen zijn veelal de dragende pijlers in de Afrikaanse samenleving, zowel als individu, maar ook als moeders, zussen, partners en echtgenoten. Het is de keuze van Origo om vooral via deze bevolkingsgroep te werken en deze rechtstreeks te steunen.

Het blijven zoeken naar middelen en fondsen om de projecten te ondersteunen.

Alle ontvangen gelden worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren. Daarbij staat voorop dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en dat de ontvangen gelden, naar eer en geweten, correct worden besteed. Wij hebben geen winstoogmerk.

Lokaal wordt een dorpscomité opgericht dat instaat voor het verder onderhoud van elk voltooid project. Om het verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten, wordt aan elke gemeenschap een bijdrage gevraagd van 5 à 10% van de totale kostprijs van het project (financieel of in mankracht).

Het blijven onderhouden en eventueel herstellen van vroeger uitgevoerde installaties, zodat die een duurzaam bestaan kennen.

Origo wil een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar verbetering.

Realisaties

Na  de voltooiing van een eerste waterproject in Boundou Samba zijn we verder gegaan. Nu zijn we trots dat we als kleine vzw op heden bijna 39 waterpunten geplaatst hebben in Burkina Faso en Mali. Naast het voorzien van water, waagden we ons ook aan een heus schoolprojectgroenprojecten en realiseerden we de bouw van een dam.