Ga naar de inhoud

Schoolprojecten

Niet alleen gezondheid maar ook onderwijs zijn belangrijke factoren voor een goede werking in een gemeenschap.

Hulp moet aansporen, niet afhankelijk maken! We zijn van mening dat als jonge mensen de kans krijgen op een basiseducatie, ze vat krijgen op hun eigen bestaan, ze plannen kunnen maken, keuzes krijgen.

Het gaat niet meer om water alleen, er is veel meer dan dat!